Dwikozy: Regionalny konkurs kulinarny.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Do 12 października można zgłaszać się do konkursu na Najlepszą Potrawę Regionalną Województwa Świętokrzyskiego. Skierowany jest on do restauratorów, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, kół gospodyń wiejskich i osób fizycznych.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotowanie potrawy stanowiącej pełne danie główne- nie może to być przystawka, zupa czy deser. Potrawa musi być naturalna i przygotowana wyłącznie na bazie lokalnych surowców, ze szczególnym uwzględnieniem produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych lub do rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia, wyróżnionych znakiem 'Jakość Tradycja” oraz
produkowanych przez członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie.
Pierwszy etap polega będzie na przesłaniu formularza zgłoszeniowego z dołączoną fotografią gotowej potrawy w formie elektronicznej do 12 października. Do drugiego etapu na podstawie przesłanych formularzy i po ocenie propozycji dań pod kątem zgodności z założeniami i regulaminem konkursu komisja konkursowa zakwalifikuje po 5 potraw w każdej kategorii.
Finał konkursu odbędzie się w Dworze Dwikozy 24 października.
(Marcin Gabrek)