Dwikozy: Odbudowa dróg lokalnych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wartość promesy to 580 tysięcy złotych.
(Anna Głąb)
Odbudowane zostaną wąwozy łączące miejscowości Winiarki i Czermin, oraz wąwóz w samych Dwikozach. W ten sposób powstaną drogi ewakuacyjne, o charakterze przeciwpowodziowym.
Zadanie udaje się realizować dzięki sytuacji na rynku budowlanym:
Powstaną one między innymi w Garbowie, Gałkowicach Kolonii czy we Mściowie.
Gmina realizuje też inny program:
Gmina Dwikozy w powiecie sandomierskim rozbudowuje drogi lokalne.
Mówi wójt Marek Łukaszek: