Dwikozy: Ankieta dotycząca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ankiety zostaną dostarczone do mieszkańców w wersji papierowej. Istnieje także możliwość wypełnienia ich online na stronie dwikozy.gmina.pl
(Anna Głąb)
Jakich zagadnień dotyczy ankieta?

W gminie Dwikozy w powiecie sandomierskim trwają prace nad pozyskiwaniem środków unijnych. Jednym z etapów jest wypełnienie przez mieszkańców gminy ankiety dotyczącej 'Planu Gospodarki Niskoemisyjnej'.
Ankieta pozwoli na ocenę gospodarki energią na terenie gminy, identyfikację systemów grzewczych, określenie poziomu emisji zanieczyszczeń oraz oszacowanie możliwych do osiągnięcia oszczędności energii w kolejnych latach.
Mówi wójt gminy Marek Łukaszek: