Drugiego lipca upłynął termin składania przez cudzoziemców wniosków o legalizację pobytu w trybie abolicji.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Do wojewody świętokrzyskiego wpłynęło ich 60, z czego 29 zostało już rozpatrzonych pozytywnie.
Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ocenia że to dobry wynik. W skali kraju do tej pory wydano ponad 2400 decyzji pozytywnych, co oznacza, że tyle osób otrzymało szansę na godne życie w Polsce.
Wciąż trwają prace nad umożliwieniem pozostałym cudzoziemcom legalizacji pobytu w trybie systemowym, na łatwiejszych warunkach. Ma to rozwiązać nowa ustawa o cudzoziemcach, której wejścia w życie można spodziewać się na początku przyszłego roku.
Cudzoziemcy, aby uzyskać informację na temat postępowania w swojej sprawie, powinni kontaktować się z urzędem wojewódzkim, w którym złożyli wniosek. Od poniedziałku nie jest już możliwe połączenie ze specjalną infolinią.
(Marcin Gabrek)