Dr Paweł Maciaszczyk rozpoczął prace rektora PWSZ w Tarnobrzegu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W czerwcu komisja wyborcza PWSZ przeprowadziła procedurę wyborczą oraz zatwierdziła wybór elektorów. Paweł Maciaszczyk, sprawujący funkcję prorektora do spraw nauczania został nowym rektorem PWSZ. Do końca sierpnia obowiązki te pełnił nadal Kazimierz Jaremczuk, zaś Paweł Maciaszczyk oficjalnie schedę po nim miał przejąć 1 września i tak też się stało.
Procedura wyborów w uczelni trwała długo i przebiegała w atmosferze skandalu. W składzie 9 osobowej komisji wyborczej doszło do wymiany blisko 20 osób. Mimo wyznaczanych terminów wybory dwukrotnie nie doszły do skutku. Zawiadomienie o ewentualnym sfałszowaniu wyborów, które miały się odbyć w pierwszym terminie trafiło do Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli.
Paweł Maciaszczyk przejął stery w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu. Dotychczasowy rektor uczelni, urzędujący od 11 lat – Kazimierz Jaremczuk złożył prośbę o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Mówi rektor PWSZ w Tarnobrzegu, dr Paweł Maciaszczyk.