Doroczna konferencja ekologiczna podsumowująca działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podczas spotkania wręczono nagrody uczniom, a także podziękowania
nauczycielom współpracującym ze szkolnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej.
(Marcin Gabrek)
Dodatkową atrakcją edukacji ekologicznej w szkole jest otoczenie Collegium
Gostomianum.

Dyrektor podkreśla, że działalność ośrodka to przede wszystkim zasługa
młodzieży.

W tym roku połączono ją z festynem pod hasłem 'Czas na
zdrowie'.
Mówi dyrektor szkoły Krzysztof Zieliński