Dofinansowanie na renowację świętokrzyskich zabytków.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Sanktuarium Krzyża Świętego czy pokamedulska pustelnia w Rytwianach – to niektóre zabytki w regionie świętokrzyskim odrestaurowane dzięki wsparciu unijnemu. Wsparcie takie otrzymała także konserwacja drewnianego ołtarza głównego z 1798 r., wraz z obrazem olejnym 'Św. Trójca”, w prezbiterium kościoła Św. Trójcy w Zawichoście. Wydatki na renowacje w tym roku wyniosły ponad 20 mln złotych.
Od 2007 do 2013 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego zrealizowanych zostanie łącznie 49 dużych projektów dotyczących renowacji zabytków w regionie za łączną kwotę ponad 120 mln zł. Dodatkowo ponad 25 małych miejscowości uzyskało środki na rewitalizację miast, często wykorzystywane w części także na prace remontowe przy obiektach zabytkowych.