Dobiegł końca kolejny rok akademicki na KUL-u w Stalowej Woli.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Uroczystość zakończenia roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Stalowej Woli rozpoczęła tradycyjnie msza święta, którą odprawił ks. biskup Edward Frankowski, za którego sprawą ta uczelnia powstała w Stalowej Woli. Nie brakło też uroczystego 'Gaudeamus' w wykonaniu chóru i orkiestry Kameralnej Niżańskiego Centrum Kultury Sokół.
(Marta Górecka)
Podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego dziekan Wolicki gratulował studentom żniwa i przypomniał, że dyplom tej uczelni zobowiązuje

Jedna z absolwentów pedagogiki Karolina chwali sobie studia i zapowiada, że będzie kontynuowała swoja przygodę z tą uczelnią na studiach doktoranckich

A studenci KUL-u, których na dwóch stalowowolskich wydziałach studiowało ponad 2000, najchętniej wybierali do studiowania pedagogikę

Natomiast dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL ks. Marian Wolicki stwierdził, że był to trudny i ważny rok dla wydziału, który został poddany ocenie akredytacyjnej

Dyplomy ukończenia studiów odbierali absolwenci Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce oraz Nauk o Społeczeństwie. Romuald Szeremietiew, dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa stwierdził, że był to dobry rok dla wydziału