Dobiega końca budowa placu zabaw w Cmolasie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zakres robót przy cmolaskim placu zabaw dotyczył między innymi: budowy chodników z kostki brukowej, wykonania nawierzchni trawiastej wraz z wymianą podłoża gruntowego, zasadzenia drzew i krzewów, oraz zakupu i montażu urządzeń.
(Paweł Galek)
Obiekt, na który od dawna czekają najmłodsi mieszkańcy wsi, zlokalizowany jest przy Szkole Podstawowej, nieopodal basenu. Mówi wójt gminy Cmolas, Eugeniusz Galek.