Do przerwania wału doszło dzisiaj na zalewie w Zaklikowie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Prawdopodobną przyczyną przerwania wałów był nie tylko duży napór wody ale też osłabienie ich konstrukcji przez robiące nory zwierzęta. To nie pierwszy przypadek przerwania wałów zaklikowskiego zalewu, podoba sytuacja miała miejsce przed laty.
(Marta Górecka)
Woda wypływająca z zalewu spowodowała podtopienie 8 okolicznych gospodarstw, teraz jednak woda opada

Mimo usilnych działań strażaków Państwowej Straży Pożarnej i jednostek OSP, którzy od rana usiłowali workami z piaskiem załatać ok. 3-metrową wyrwę, napór wody był tak duży, że wał przy tamie został przerwany o czym poinformował dowodzący akcją z-ca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Jerzy Lipko