Do połowy grudnia potrwają prace w Sandomierzu i Łęgu, które mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W Sandomierzu podwyższany jest blisko trzykilometrowy odcinek lewego wału
Trześniówki. Ma on zabezpieczać mieszkańców prawobrzeżnego Sandomierza od
wód cofkowych Wisły. Inwestycja kosztować będzie 7,4 mln zł, a finansowana
jest ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.
Z kolei w Łęgu koło Połańca budowana jest przepompownia wód deszczowych.
Gmina Połaniec opracowała dokumentację projektową, a Świętokrzyski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach realizuje tę inwestycję wartą 5,9
mln zł. Także środki na to zadanie pochodzą z rezerwy budżetu państwa.
(Marcin Gabrek)