Do końca stycznia można zgłaszać kandydatury do honorowego tytułu Sandomierzanin Roku.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Do końca stycznia można zgłaszać kandydatury do honorowego tytułu
Sandomierzanin Roku. Klub Miłośników Sandomierza już po raz dwunasty
organizuje ten plebiscyt.
Piątkę nominowanych poznamy w lutym, potem z tego grona kapituła wybierze
Sandomierzanina Roku. Jak wyjaśniają organizatorzy plebiscytu, nagradzane są
osoby, dla których społeczne działanie, pomoc drugiemu, szacunek dla
słabszych i umiłowanie rodzinnego miasta stało się filozofią życia.
Plebiscytowi towarzyszy także wybór 'Nadziei Sandomierza”. Kandydatów do
tego tytułu mogą zgłaszać sandomierskie szkoły ponadgimnazjalne.
Rozstrzygnięcie obydwu plebiscytów pod koniec lutego.