Diecezja: Krzysztof Szatan prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Krzysztof Szatan został dzisiaj jednogłośnie wybrany na prezesa
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej.
W Instytucie Teologicznym odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia. Delegaci przyjęli sprawozdanie ustępujących władz. Dotychczasowa prezes Bogusława Chmiel zapowiedziała, że nie będzie ubiegać się o ponowny wybór.
Jedynym zgłoszonym kandydatem był Krzysztof Szatan. Uzyskał on poparcie wszystkich uczestników. Wybrano także siedmioosobowy zarząd i komisję rewizyjną.
Nowym władzom stowarzyszenia gratulacje złożył biskup Krzysztof Nitkiewicz.
(Marcin Gabrek)