Czy zapłacimy więcej za chleb?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ryszard Ciźla przekonuje, że nawet wyższe ceny, które otrzymają za zboża
rolnicy nie są w stanie zrekompensować rosnących kosztów produkcji.
(Marcin Gabrek)
Chodzi przede wszystkim o drożejące paliwa. Drożeją też środki ochrony
roślin.
Zbiory zbóż w skali świata są niższe. Ale w naszym regionie zbiory są
niezłe. Na zachodzie i północy Polski dużo zbóż ozimych, głównie pszenicy i
rzepaku wymarzło.

Od kilku tygodni pojawiają się spekulacje o
spodziewanym wzroście cen pieczywa. Ma to wynikać z mniejszych zbiorów
zboża. Ale specjaliści nie zgadzają się z taką interpretacją. Ich zdaniem
przyczyn należy szukać gdzie indziej
Mówi prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla