Czy w Tarnobrzegu jest ropa naftowa?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Badania potrwają około dwa miesiące.
Na pytanie co w sytuacji jeśli okaże się, że złoża w granicach administracyjnych miasta istnieją, Robert Niedbałowski odpowiedział ze śmiechem – Kuwejt, ale zaraz potem dodał.

Firma Geofizyka Toruń bada czy na terenie Tarnobrzega występują złóża ropy naftowej i gazu ziemnego. Przedsiębiorstwo działa na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Środowiska.
Podobne badania przeprowadzane były w tym rejonie kilkadziesiąt lat temu. Dzisiejsze metody pozwalają jednak na dokładniejszą penetrację budowy geologicznej obszaru. Firma Geofizyka Toruń dysponuje mapami miejsc, w których prawdopodobieństwo występowania złóż ropy i gazu jest duże. Widnieje na nich Tarnobrzeg. Poszukiwanie bogactw prowadzone jest na wybranych działkach prywatnych oraz miejskich za pomocą badań sejsmicznych. Tłumaczy zastępca prezydenta Tarnobrzega Robert Niedbałowski.