Czy uda się wreszcie uporządkować handel na placu 3 Maja w Sandomierzu?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Planowane jest także poszerzenie ulicy Koseły o nowe miejsca parkingowe i
chodnik.
(Marcin Gabrek)
Pomimo wielu prób wprowadzenia zmian, zmieniło się niewiele. Dlatego kupcy
mają poprawi warunki dla klientów, ale także dla siebie

Handel na placu pojawił się dwadzieścia lat temu. Towary, których brakowało
w sklepach, można było kupić wprost z polowych łóżek i blaszanych budek

Burmistrz Jerzy Borowski zapewnia, że rozmowy z kupcami dają na to nadzieję.