Czy tarnobrzescy radni powinni obradować krócej?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ostatecznie wniosek radnego Banaszaka nie spotkał się z przychylnością większości radnych.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Kołek przypomniał, że Stanisław Banaszak jako emeryt ma czas aby obradować nawet codziennie w przeciwieństwie do większości radnych aktywnych zawodowo. Dodał także, że podobne wnioski powinny być składane po kilku godzinach obrad.

Radny zaproponował także aby w sytuacji kiedy obrady się przeciągają przełożyć je na następny dzień.

O skrócenie czasu trwania sesji Rady Miasta Tarnobrzeg zaapelował radny Stanisław Banaszak. Wniosek nie przeszedł.

Sesje Rady Miasta Tarnobrzeg niejednokrotnie przeciągają się nawet do północy. Na początku ostatniej sesji, radny Stanisław Banaszak zawnioskował o skrócenie czasu trwania obrad do 8 godzin. Oto czym motywował swój postulat.