Czy powstająca w Sigiełkach w gminie Krzeszów na terenie składowiska odpadów nowoczesna linia sortownicza na odpady zmieszane, to pieniądze wyrzucone w błoto?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

…i to sporo pieniędzy, bo sortownia łącznie z budową kolejnej czaszy składowiska wraz z infrastrukturą to koszt rzędu ponad 6mln zł z czego 4mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostałe ponad 2mln zł to pieniądze z budżetu gminy Krzeszów.
Zapowiedzi zmian w wojewódzkim planie gospodarki odpadami są, choć jak stwierdził wójt Krzeszowa odetchnąć z ulgą będzie można dopiero po oficjalnym zaprezentowaniu dokumentu, a to ma nastąpić do końca czerwca.
(Marta Górecka)
To ważna wiadomość dla gminy, bo to oznacza, że powstająca linia sortownicza będzie mogła pracować w ramach gospodarki odpadami.

Takie obawy pojawiły się po tym, jak sortownia nie została ujęta w dotychczasowym wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
Plan ma być jednak zaktualizowany i w nowym opracowaniu sortownia w Sigiełkach będzie ujęta jako zastępcza – poinformował wójt Krzeszowa Stanisław Nowakowski.