Czy pobyt ministra kultury w Sandomierzu ułatwi pozyskanie środków na kolejne prace konserwatorskie, między innymi w Bazylice Katedralnej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W Bazylice Katedralnej zakończył się pierwszy etap prac konserwatorskich,
odnowiono m.in. freski biznatyjsko-ruskie. Ale prac do wykonania jest
jeszcze wiele i aby udało się je zrealizować, konieczne jest zewnętrzne
wsparcie. Miasto zakończyło natomiast wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej na
starówce, teraz liczy na wsparcie dalszych prac konserwatorskich. Chodzi
między innymi o wymianę nawierzchni, odrestaurowanie części kamienic i
modernizację oświetlenia.
(Marcin Gabrek)
Czy zachwyt ministra przełoży się na wsparcie finansowe?

W
niemal tydzień po wizycie poseł Marzena Okła – Drewnowicz, która
współorganizowała pobyt ministra w województwie świętokrzyskim jest
przekonana, że Sandomierz będzie mógł liczyć na wsparcie