Czy kierowcy doczekają się remontu ulicy Asnyka w Sandomierzu?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Jeżeli nie uda się dojść do porozumienia, możliwe jest postępowanie sądowe.
(Marcin Gabrek)
Burmistrz uważa, że droga powinna zostać wyremontowana przez wykonawcę w
ramach gwarancji

Od roku w
ulicy jest wyrwa, która powstała po lipcowych ulewach. Burmistrz Jerzy
Borowski zapewnia, że władze miasta robią wszystko, aby ulica została
naprawiona jak najszybciej