Czy będą zmiany w niżańskiej uchwale regulującej opłaty za przedszkola?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W odpowiedzi na pismo radnego Borowca władze gminy Nisko poinformowały, że trwają prace nad zmianą uchwały i w prawdzie nie na najbliższej sesji która już w ten piątek, ale na wrześniowej sesji radni zdecydują o zmianach w uchwale regulującej opłaty za przedszkola w Nisku.
(Marta Górecka)
A dlaczego wojewoda zakwestionowała uchwałę stalowowolską a niżańska nadal obowiązuje?

Po tym, jak wojewoda zakwestionowała uchwałę regulującą opłaty za przedszkola w Stalowej Woli, niżańscy radni pytają o zmiany w Nisku. A to dlatego, że stalowowolska uchwała była niemal kopią tej niżańskiej. Dlatego radny Błażej Borowiec zwrócił się z pytaniem w tej sprawie do burmistrza Niska i przewodniczącego rady. W swoim piśmie radny pyta, czy w związku z zakwestionowaniem uchwały stalowowolskiej, analogiczna uchwała niżańska nie narusza praw rodziców posyłających dzieci do Przedszkola nr 1 w Nisku. Chodzi o obowiązywanie stałych opłat za świadczenia przedszkolne, bez względu na liczbę obecności dziecka w przedszkolu. Radny przyznaje, że jest to problem ogólnokrajowy, ale trzeba reagować na zmiany przepisów. Zwłaszcza, że nie tylko tracą na tym rodzice, ale jak nie będzie reakcji ze strony samorządu, straci na tym gmina