Ćwiczenia obrony cywilnej w Jeżowem, Rudniku i Krzeszowie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jak poinformował starosta niżański – będący jednocześnie szefem obrony cywilnej powiatu – w piątek 27 lipca na terenie gminy Jeżowe, gminy Rudnik nad Sanem oraz gminy Krzeszów odbędą się powiatowe kompleksowe ćwiczenia zgrywające obrony cywilnej dotyczące 'Koordynacji i realizacji zadań ochrony ludności po wystąpieniu zagrożenia powodzią, skutków huraganowych wiatrów i osuwisk'. W ramach ćwiczeń zostaną uruchomione syreny alarmowe – alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska.