Coraz mniej dzieci rodzi się w województwie świętokrzyskim.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na koniec 2035
roku liczba ludności będzie wynosiła prawie 1 milion 80 tys. osób. Ale
liczba dzieci i młodzieży w wieku do 24 roku życia zmniejszy się o blisko
1/3 w stosunku do prognozy na 2012 r.
W zeszłym roku w województwie urodziło się 11600 dzieci, o prawie 7 procent
mniej niż rok wcześniej. Prawie 52 procent noworodków stanowili chłopcy.
Najwięcej dzieci urodziło się we wrześniu, najmniej w listopadzie.
Najczęściej noworodki przychodziły na świat w środę, najrzadziej w
niedzielę.