Co piąty mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego nie ma pracy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jeżeli weźmiemy pod uwagę kwalifikacje, to najwięcej wśród bezrobotnych jest osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Jest ich około 34 procent. Wśród zarejestrowanych w kolbuszowskim urzędzie ponad 38 procent nigdy dnie pracowało.
(Paweł Galek)
Największą grupę ludzi bez pracy stanowią ludzie młodzi.

Bezrobocie w powiecie kolbuszowskim przewyższa średnią wojewódzką i krajową.

Według oficjalnych danych stopa bezrobocia w powiecie kolbuszowskim wynosi 18 procent. Oficjalne dane to jedno, a realne bezrobocie to drugie. Bo w Kolbuszowej działa szara strefa, jest też ogromna emigracja, zwłaszcza wśród młodych ludzi.
Mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej, Maria Wesołowska.