Co? Gdzie? Kiedy? w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił:

Wystawy
    
Biblioteka Główna ul. Szeroka 13 –  „Jan Słomka – …niech z tego co już należy do przeszłości, płynie nauka na przyszłość”- wystawa czynna do 30 czerwca
       w godz. od 10.00 do 17.00

Galeria OKNO, ul. Szeroka 13 – „Ludzie o smoczym oddechu” – wystawa fotografii Krzysztofa Kołeczka

Filia nr 2 (os. Siarkowiec) – „Wiosenne obrazki”- prezentacja prac plastycznych dzieci
             z Przedszkola nr 4 w Tarnobrzegu

24.04.2012

Filia nr 1 (os. Serbinów) godz. 10.00 – „Bajeczki Jedyneczki” – Oddział dla Dzieci
spotkania i projekcje dla dzieci z Przedszkola nr 7 w Tarnobrzegu
Filia nr 4 (os.Mokrzyszów) godz. 8.00 – „Biblioteka na mnie czeka – przedszkolaka świat książki” – spotkanie dla przedszkolaków
25.04.2012

Filia nr 1 (os. Serbinów) godz. 10.30 – „Od dłutka do Breille’a i elektroniki” – lekcja biblioteczna dla uczniów kl. IV Szkoły Podstawowej nr 10

26.04.2012
Filia nr 1 (os. Serbinów) godz. 16.00 – Spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki
Filia nr 3 ( os. Miechocin) godz. 12.00 – Moje poczytajki
Filia nr 3 (os. Miechocin) godz. 13.30 – „ Nie wszystko jest zabawą” – spotkanie z Irminą Gronczewską w ramach programu Łamiąc milczenie

27.04.2012
Biblioteka Główna, godz. 16.00 – Warsztaty „ Z poezją przez życie”. Spotkanie poprowadzi Maria Pałkus
Filia nr 5 (os.Wielowieś) godz. 16.30 – „Rozmowy o dobrej książce”- spotkanie dla dorosłych