Cmolas: Zielona energia na oczyszczalni ścieków

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

To nie jedyna tegoroczna inwestycja w zieloną energię na terenie gminy. Mała elektrownia słoneczna ma również powstać przy obiekcie szkolno-basenowym w Cmolasie.
pg
Tym bardziej, że w ostatnim czasie zmodernizowana została też sieć kanalizacyjna.

Oczyszczalnia ścieków w Cmolasie będzie zasilana energią ze słońca. A to za przyczyną paneli fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane przy obiekcie po to, aby obniżyć koszty jego funkcjonowania. Mówi wójt gminy Cmolas Eugeniusz Galek: