Cmolas: Zakończą kanalizację gminy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wójt liczy, że przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez fundusze unijne, na co, jak zaznacza, jest na to bardzo duże szansa.
pg
Inwestycja zakończy porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Cmolas:

Gdzieniegdzie doprowadzony zostanie wodociąg:

Ponad dwa miliony złotych – tyle ma kosztować budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Cmolas. Mówi wójt Eugeniusz Galek: