Cmolas: Nowa Rada Gminy Cmolas.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Aż 10 na 15 radnych nowej Rady Gminy Cmolas reprezentują komitet Porozumienie dla Rozwoju, którego liderem jest wójt Eugeniusz Galek. To pokazuje, że mieszkańcy akceptują dotychczasowe rządy w gminie i chcą ich kontynuację. Sam wójt Galek w wyborach zdobył 2 234 głosów, czyli uzyskał grubo ponad 70 procentowe poparcie.
Po dwóch radnych wprowadziły komitety Stowarzyszenie Ostrowy i Nasz Głos w Samorządzie. Jedną przedstawicielkę w samorządzie będzie miało Forum Samorządowe.

Rada Gminy Cmolas kadencji 2014-18
KWW Porozumienie dla Rozwoju
1.Edward Prokopiec, 66 lat, zamieszkały: Cmolas.
2.Kazimiera Skowron, 55, Cmolas.
3.Krzysztof Łagoda, 51, Cmolas.
4.Jan Magda, 53, Cmolas.
5.Stanisław Sukiennik, 55, Trzęsówka.
6.Waldemar Zieliński, 43, Trzęsówka.
7.Grzegorz Fryc, 40, Trzęsówka.
8.Wiesław Rzeszutek, 46 Ostrowy Tuszowskie.
9.Ryszard Warzocha, 64, Jagodnik.
10.Henryk Maciąg, 54, Poręby Dymarskie.
KW Stowarzyszenie Ostrowy
1.Ryszard Gaweł, 51, Ostrowy Tuszowskie.
2.Dariusz Mielczarek, 43, Ostrowy Baranowskie.
KWW Nasz Głos w Samorządzie
1.Janusz Urban, 38, Hadykówka.
2.Stanisław Siębor, 42, Poręby Dymarskie.
KWW Forum Samorządowe
1.Lidia Pietras, 56, Cmolas.
(Paweł Galek)