Cmolas: Gmina się wyludnia.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dodajmy, że według najnowszych danych gminę Cmolas zamieszkuje 7 981 osób.
(Paweł Galek)
Jest jednak pewna nadzieja

Wójt zapewnia, że gmina robi, co może, żeby zatrzymać ludzi.

Emigracja powoduje, że w gminie Cmolas ubywa mieszkańców. Co gorsza, wyjeżdżają ludzie młodzi i najbardziej kreatywni. Swoje robi również niż demograficzny.
Mówi wójt gminy Cmolas Eugeniusz Galek: