Cmolas: Będzie rewitalizacja.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Pierwsze działania w celu zmiany estetyki Cmolasu już zostały podjęte. Dokonano remontu gminnego budynku, w którym znajdują się: bank i Zakład Usług Komunalnych.
(Paweł Galek)
Kluczową dla przedsięwzięcia będzie postawa mieszkańców.

Wójt uważa, że chaos architektoniczny to problem całego regionu:

W ramach rewitalizacji zrealizowanych będzie szereg inwestycji.

Rewitalizacja Cmolasu ma być generalnym uporządkowaniem jego architektury.
Mówi wójt Eugeniusz Galek: