Ćmielów: Modernizacja drogi wojewódzkiej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o przekazaniu na modernizację drogi wojewódzkiej na odcinku Ćmielów – Ożarów dodatkowych prawie 2 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Dodatkowe pieniądze przeznaczone są na trzeci etap modernizacji drogi Ćmielów – Ożarów. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zwiększenie dotacji stało się konieczne, gdy po otwarciu ofert przetargowych okazało się, iż najniższa kwota za to zadanie o prawie 2 miliony złotych przewyższa zakładane na inwestycję środki. Zwiększenie dotacji pozwoli na rozstrzygniecie postępowania przetargowego, podpisanie
umowy z wykonawcą i modernizację drogi.
Dzisiejsza decyzja Zarządu Województwa oznacza, że kwota dofinansowania projektu wyniesie prawie 12 milionów złotych.
(Marcin Gabrek)