Uniwersał Wolności w Połańcu

UNIWERSAŁ WOLNOŚCI to eksperymentalny, artystyczny projekt z udziałem młodzieży z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, debiutantek oraz choreografów i tancerzy z Kieleckiego Teatru Tańca. Spektakl od dwóch miesięcy powstaje pod czujnym okiem choreografa i tancerki Kieleckiego Teatru Tańca Małgorzaty Ziółkowskiej oraz przy wsparciu tancerzy Eweliny Kubot – Łąckiej i Bartłomieja Łąckiego. Nad multimediami czuwa Grzegorz Kaczmarczyk.
Na podstawie scenariusza napisanego przez Małgorzatę Ziółkowską powstała inscenizacja taneczna oparta na historii, będącej zalążkiem walki o wolność człowieka. Źródłem inspiracji był nie tylko sam akt ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego, ale również okoliczne walki powstańcze. W kontekście historycznym Uniwersał nadawał chłopom wolność osobistą, zmniejszał wymiar pańszczyzny i zawiesił jej wykonanie wszystkim powołanym do wojska. Niestety miał niewielki wpływ na sytuację chłopów ze względu na szybki upadek insurekcji. Ciekawe w projekcie jest pokazanie tańcem historii w ujęciu współczesnym, z wykorzystaniem multimediów i nowoczesnej aranżacji przestrzeni. Taneczny UNIWERSAŁ WOLNOŚCI poszukuje odpowiedzi na pytania: Czym jest wolność dla współczesnego człowieka? Czym jest i czym było spętanie? Inscenizacja jest swoistym Hymnem Wolności zarówno ciemiężonych chłopów z 1794 roku jak i wyzwolonych tancerzy. Spektakl opowie historię wolności na poziomie emocjonalnym, a więc dostępnym dla wielu pokoleń ludzi o różnych doświadczeniach społecznych. Ukaże różne oblicza wolności. Wybór jazzu jako formy przekazu nie jest przypadkowy, to taniec kontrastów, łączący w sobie liryzm i dynamizm, przyspieszanie i zwalnianie, opadanie i wznoszenie. W takiej wersji taniec ujęty zostanie jako społeczne spoiwo, narzędzie terapii, środek do kontaktów, pozostający poza próbami zaszufladkowania. Zwróci jednak uwagę, że niektóre z tych form są tylko „pseudo wolnością”. Inscenizacja jest refleksją nad pytaniem „Co czyni człowieka prawdziwie wolnym?”, a także „Czy moja wolność nie przerodziła się w moją niewolę?” Spektakl będzie doskonałym pretekstem do wspólnej zadumy nad wolnością i niepodległością. Historia i tradycja w połączeniu z tańcem, muzyką będzie miała ciekawy charakter i pozytywnie wpłynie na wrażliwość odbiorcy co będzie miało swój oddźwięk w przyszłości.
Spektakl stanowić będzie podsumowanie projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”.

11 listopada @ 18:00
18:00