Tarnobrzeg: Festyn w czwórce

Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne w Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu organizuje w dniu 8 czerwca 2019 r.(sobota) w godzinach 15.00 – 19.00 Festyn Rodzinny na terenie swojej placówki. Impreza przebiegać pod hasłem „ ŁĄCZYMY POKOLENIA”
Uważamy, że zgodne współdziałanie nauczycieli, uczniów i rodziców oraz partnerów lokalnych wspierających proces edukacyjno – wychowawczy daje możliwość wypracowania pozytywnych relacji i więzi międzyludzkich kształtujących przyszłe pokolenie.
Zaproponowana przez rodziców impreza jest adresowana do środowiska lokalnego w którym szkoła funkcjonuje. Myślą przewodnią festynu jest propagowanie zasady partnerstwa między szkołą, uczniami i rodzicami oraz wspólnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.

8 czerwca @ 15:00
15:00