Stalowa Wola: W rocznicę powstania młodzieżowej antykomunistycznej organizacji konspiracyjnej „Orlęta”

W niedzielę 5 maja 2019 w bazylice pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4, odbędą się uroczystości w rocznicę powstania młodzieżowej antykomunistycznej organizacji konspiracyjnej „Orlęta” oraz ku czci młodzieży działającej
w organizacjach niepodległościowych w Polsce. W uroczystościach, organizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rudnickie Orlęta”, weźmie udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.
O godz. 11.30 z wykładem „Przyczyny i zasięg konspiracji młodzieżowej w Polsce w latach 1944–1956” wystąpi dr Bogusław Wójcik z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie.
O godz. 12.00 mszę św. z udziałem rodzin „Orląt” odprawi ks. bp Edward Frankowski,
a bezpośrednio po mszy zostaną złożone wiązanki kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II. Uczestnicy będą się też modlić w intencji Ojczyzny i twórców Konstytucji 3 Maja.
Uroczystościom towarzyszy prezentowana w dniach 25 kwietnia – 13 maja 2019 r. w kościele Matki Bożej Królowej Polski wystawa „Zapomniane ogniwo. Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich 1944–56”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej.
Wystawa przypomina nieznane historie konspiracyjnych organizacji, które były tworzone spontanicznie i niezależnie przez młodzież w latach 1944/1945–1956. Szacuje się, że w tym czasie istniały przynajmniej 972 podziemne związki młodzieżowe, skupiające ok. 11 tys. członków. Zakładali je we wszystkich regionach uczniowie, studenci, młodzi robotnicy i chłopi w wieku 14–21 lat. Przyświecały im te same cele: przekonanie społeczeństwa do kontynuowania oporu i obrony własnego systemu wartości. Zasadniczym jednakże zadaniem było odzyskanie niepodległości, rozumianej jako warunek restytucji wolności osobistej. Projekt IPN ma na celu przypomnieć powojenną działalność członków młodzieżowego podziemia – tytułowego zapomnianego ogniwa w walce o niepodległość Polski z komunizmem.
W dniach 14–27 maja 2019 r. wystawa „Zapomniane ogniwo…” będzie prezentowana w Nisku, w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Tysiąclecia 24.

5 maja @ 11:30
11:30