Sandomierz: Odpust bł. Wincentego Kadłubka

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w Odpuście bł. Wincentego Kadłubka – patrona miasta i diecezji sandomierskiej, który odbędzie się 13 października 2019 r. na Rynku Starego Miasta.
W ramach odpustu będzie można obejrzeć w witrynach okiennych oraz przestrzeni Starówki, niezwykłą prezentację postaci w ramach „Żywych witryn historii”, nawiązujących do legend i historii Sandomierza. Nie zabraknie również rozmaitych kramów i stoisk, prezentujących tradycyjne przysmaki, rękodzieło oraz pamiątki.

Szczegółowe informacje dotyczące prezentacji „Żywych witryn historii” już wkrótce!

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz zaprasza dnia 13 października 2019 r. do Sandomierza na uroczystości odpustowe ku czci bł. Wincentego Kadłubka. Homilie na uroczystościach odpustowych ku czci błogosławionego patrona diecezji oraz miasta Sandomierza wygłosi Opat Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie, o. Rafał Ścibiorowski.
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
Godz. 10.00 – Kościół św. Michała Archanioła – procesja z relikwiami bł. Wincentego Kadłubka do Katedry.
Godz. 10.30 – Bazylika katedralna – Msza św. odpustowa ku czci bł. Wincentego Kadłubka pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza
Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa o kanonizację, uroczyste Te Deum oraz błogosławieństwo.
Bł. Wincenty Kadłubek od najmłodszych lat związany jest z Ziemią Sandomierską. Urodził się w Karwowie na terenie parafii Włostów ok. 1150 r. Dzieciństwo spędził w rodzinnym majątku. Nauki pobierał w Krakowie, a dzięki finansowemu wsparciu kształcił się również w Paryżu i Bolonii. Po powrocie do kraju był blisko związany z księciem Kazimierzem Sprawiedliwym. Przed rokiem 1189 przyjął święcenia kapłańskie. Zaczął również pisać Kronikę Polski. W roku 1194 objął urząd prepozyta Kapituły Sandomierskiej i przeniósł się do Sandomierza, aby po kilku latach wrócić do Krakowa jako biskup. Dziesięcioletni okres pasterskich rządów Wincentego Kadłubka zapisał się w Krakowie jako pontyfikat dobrego i wzorowego biskupa. Umiał zjednywać nie tylko wiernych, ale i kapłanów, szczególną sympatią darzył zakon cystersów. Brał udział w soborze Laterańskim IV w 1215 roku. Po powrocie z soboru Wincenty Kadłubek pozostał jeszcze trzy lata na stolicy krakowskiej. W roku 1218 zrzekł się urzędu biskupa i przeniósł się do klasztoru cystersów w Jędrzejowie gdzie 8 marca 1223 r. zmarł. Jego kult został oficjalnie zatwierdzony w roku 1764.
Tradycja odpustów ku czci bł. Wincentego Kadłubka na Ziemi Sandomierskiej sięga kilku wieków.

(informacja organizatora)

13 października @ 10:00
10:00