Mielec. W rocznicę ludobójstwa

W niedzielę, 15 maja 2022 roku, w Parafii Ducha Świętego w Mielcu, odbędzie się wydarzenie historyczno – społeczno – kulturalne upamiętniające 79-rocznicę banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej (Galicji Wschodniej) i na Lubelszczyźnie.
Organizatorami wydarzenia historyczno – społeczno – kulturalnego w Mielcu są: Parafia pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu, Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresów im. red. ppor. Lubomira Radłowskiego w Rzeszowie.
Moderatorem organizacyjnym wydarzenia jest prof. dr Adam Kulczycki, prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresów im. red. ppor. Lubomira Radłowskiego w Rzeszowie (tel. kontaktowy: 00-48-576-160-346).
Na wydarzenie złożą się:
Parafia pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu (w kościół dolny)

MIELEC, niedziela, 15.05.2022 roku, godz.: 8:15, 09:45, 14.45
* Wernisaż wystawy „Niedokończone Msze Wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej” (wystawa została przygotowana przez: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie, Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum UCRAINICUM oraz Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie ).
* Prelekcja prof. dr. Adama Kulczyckiego – wykładowcy akademickiego; działacza i publicysty kresowego na temat: „Wołyń’43: Walka o pamięć – walka Polskę. W 79-rocznicę banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej (Galicji Wschodniej) i na Lubelszczyźnie”.
O patronat medialny nad wydarzeniem organizatorzy zwrócili się między innymi do: Telewizji Polskiej, TVP Polonia, „Gościa Tarnowskiego”, Tygodnika „Korso mieleckie”, Radia Kraków, Radia „Leliwa”, „Gazety Parlamentarnej”, portalu hej.mielec.pl, portalu kresy.pl
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Prof. dr Adam Kulczycki
Prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresów
im. red. ppor. Lubomira Radłowskiego w Rzeszowie

(informacja prasowa)

15 maja @ 08:00
08:00