Baranów Sandomierski. XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

8 września na stadionie sportowym w Baranowie Sandomierskim zostaną przeprowadzone XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W zawodach wezmą udział drużyny, które zajęły I miejsca w zawodach miejsko-gminnych i gminnych w 2019 roku w poszczególnych grupach, tj.: grupie A (dorosłych mężczyzn), C (kobiet) oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt i chłopców.

Zawody sportowo – pożarnicze OSP i MDP od wielu lat są ważnym elementem podsumowującym cykl szkolenia w zakresie taktycznych i technicznych umiejętności  użycia sprzętu pożarniczego. Są ważnym elementem mobilizowania członków OSP do intensywnego samokształcenia pożarniczego, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych, a także nieocenioną formą popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Rozpoczęcie zawodów został przewidziane na godz. 14:00. Wstęp wolny.

8 września @ 14:00
14:00