Chorzelów: 'Roztańczony Chorzelów 2014'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jury przyznało pierwszą nagrodę kapeli ludowej 'Borowiacy', drugą – kapeli 'Grochowiacy' a trzecią – kapeli z Huty Komorowskiej. Wyróżnienie otrzymała kapela 'Padwianie'. W kategorii zespołów tanecznych miejsce pierwsze otrzymał Zespół Pieśni i Tańca 'Lesiaki', drugie 'Chorzelowiacy' zaś trzecie Zespół Pieśni i Tańca 'Mazurek' oraz 'Grochowiacy'. Komisja Artystyczna przyznała specjalne wyróżnienie dla zespołu tanecznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu.
(Tomasz Łępa)
W Chorzelowie odbył się VII Podkarpacki Jarmark Ludowy 'Roztańczony Chorzelów 2014', podczas którego miał miejsce przegląd konkursowy zespołów i kapel ludowych z województwa podkarpackiego.