Chorzelów: Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Tegoroczne obchody 96 rocznicy odzyskania Niepodległości rozpoczęły się w Chorzelowie przemarszem pocztów sztandarowych: Stowarzyszenia Kawalerii Konnej w Dobryninie im.5 Pułku Strzelców Konnych, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mielec, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zespołów Szkół : Chorzelowa, Trześni , Woli Mieleckiej oraz Pocztu Sztandarowy Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych wystawiony przez Zespół Szkół w Chorzelowie. Przemarszowi towarzyszyła Orkiestra Dęta z Dobrynina oraz sekcja Jazdy Konnej.
Po zakończonej Mszy św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, poczty sztandarowe, przedstawiciele Władz Samorządowych Gminy Mielec, radni Gminy Mielec, przedstawiciele Samorządów Wiejskich i mieszkańcy , przemaszerowali na Miejsce Pamięci Poległych za Ojczyznę w Chorzelowie, gdzie dalsze obchody rocznicowe odbyły się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Rozpoczął je meldunek dowódcy uroczystości złożony Wójtowi Gminy Mielec, następnie podczas hymnu państwowego nastąpiło podniesienie flagi państwowej i uroczysta zmiana wart.
Po głównej ceremonii głos zabrał Wójt Gminy Mielec Kazimierz Gacek wygłaszając okolicznościowe przemówienie, następnie złożono wiązanki kwiatów na Miejscu Pamięci. Koncertem pieśni patriotycznych wykonanych przez Orkiestrę Dętą z zakończono gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Chorzelowie.
(Tomasz Łępa)