Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej wciąż cieszy się wśród młodych ludzi ogromnym zainteresowaniem.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Sandomierska chorągiew działa od 18 lat.
(Marcin Gabrek)
A działalność w Chorągwi to także kształtowanie charakteru i atut w przyszłym CV

Kasztelan Karol Bury podkreśla, że na ogłaszane nabory zgłasza się coraz więcej osób