Chcą wprowadzić ulgi dla rodzin wielodzietnych w Tarnobrzegu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Podobny program przygotowują władze miasta wspólnie z podległymi jednostkami i instytucjami miejskimi. O tym czy – i ewentualnie, który – projekt zostanie przyjęty, zdecydują tarnobrzescy radni podczas jednej z najbliższych sesji.
Grupa czterech tarnobrzeskich radnych z Prawa i Sprawiedliwości przygotowała program 'Tarnobrzeg dla rodziny – karta dużej rodziny”. Stosowny projekt został już złożony w biurze rady miasta i teraz tylko czeka, aby został wprowadzony pod obrady na sesji.
O wydanie karty mogłaby się starać każda rodzina, która ma co najmniej trójkę dzieci bez względu na dochód, jaki osiąga. Dzięki karcie, takie rodziny mogłyby korzystać ze zniżek do Tarnobrzeskiego Domu Kultury, Muzeum, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji czy komunikacji miejskiej. Pomysłodawcy programu chcieliby także, aby posiadacze takich kart mogli również liczyć na zmniejszenie cen za wywóz śmieci czy pobyt dzieci w żłobkach.
Mówi jeden z pomysłodawców programu – radny Józef Motyka: