Centrum Usług Wspólnych NSG Group w Sandomierzu już działa.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Pierwsi
pracownicy rozpoczęli pracę w dziale zakupów i dziale finansowym.
Japoński koncern NSG Group, do którego należą spółki Pilkington w Polsce,
jest jednym z największych światowych producentów szkła dla branży
budowlanej i motoryzacyjnej. Sandomierskie Centrum Usług Wspólnych
obsługiwać będzie zakłady koncernu z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i
Polski w zakresie finansowo księgowym, IT oraz zakupów.
– Pierwsi pracownicy z działu finansów oraz zakupów rozpoczęli pracę
tygodniowym szkoleniem wprowadzającym – poinformowała Monika Kuczyńska,
dyrektor ds. personalnych, w Polsce i Czechach.
Dla kolejnych grup specjalistów przewidziane są szkolenia m.in. w Niemczech
i Wielkiej Brytanii, które będą realizowane jeszcze we wrześniu.
W centrum zatrudnienie znalazło 60 osób głównie z naszego regionu.
(Marcin Gabrek)