Centralne Biuro Antykorupcyjne wystąpiło do rady powiatu opatowskiego o odwołanie starosty Bogusława Włodarczyka.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ma to związek z naruszeniem przez
niego przepisów Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne. Rada powinna podjąć decyzję do 30
maja.
CBA przeprowadziło w kwietniu kontrolę , w wyniku której stwierdzili, że
starosta posiadał udziały w dwóch spółkach, a ich wysokość przekraczała 10
proc. wartości kapitału zakładowego spółek, co stanowiło naruszenie ustawy.
Starosta w wydanym stanowisku podkreśla, że nie był świadomy, że jako
starostę obowiązuje go taki zakaz. Starosta oddał się do dyspozycji radnych.
(Marcin Gabrek)