Caritas Diecezji Sandomierskiej kończy pomoc poszkodowanym w powodzi sprzed dwóch lat.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W ramach pomocy powodzianom Caritas wspierał także uczniów innych szkół: pokrywał m.in. koszty dojazdów do szkół, opłaty za internat. (Marcin Gabrek)
W czasie dwóch lat trwania programu rozdzielono

W ramach programu Druga Fala wsparcie otrzymywali m.in rolnicy i studenci. Mówi ks. Bogusław Pitucha: