Być może uda się wreszcie sprzedać dworek Aleksandra Patkowskiego przy ul. Żeromskiego w Sandomierzu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jeżeli uda się sprzedać dworek, część kwoty uzyskanej w przetargu zostanie przekazana Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.
(Marcin Gabrek)
Burmistrz zapewnia, że w umowie sprzedaży zawartej ze zwycięzcą przetargu zawrze zobowiązanie do szybkiego wyremontowania obiektu

Początkowo planowano, że będzie on stanowił zaplecze dla hali sportowej, miały tu powstać pokoje noclegowe dla zawodników. Tak się jednak nie stało. Potem rada miasta zdecydowała o przekazaniu obiektu powstającej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Uczelnia nie miała jednak środków na jego remont. Teraz ma zostać sprzedany w przetargu. Burmistrz Jerzy Borowski przyznaje, że są zainteresowani obiektem ale czeka na finał przetargu. Zdaniem burmistrza sprawę zbycia budynku opóźniła propozycja przekazania obiektu Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, który chciał stworzyć tu centrum szkoleniowe.