Budowa mostu w Połańcu zostanie dofinansowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Władze województw świętokrzyskiego i podkarpackiego
podpisały umowę z agencją.
Umowę na budowę mostu na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej 764 i
połączeniem z drogą wojewódzką 875 podpisano 1 października. Tera
potwierdzono dofinansowanie przedsięwzięcia.
Wysokość dofinansowania wynosić będzie 85%. Wszystkie roboty w obu
województwach wyceniono na 178 milionów złotych. Rozpoczęcie prac ma
nastąpić jeszcze w tym miesiącu, a zakończenie zaplanowane jest za dwa lata.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 –
2013.
Droga wojewódzka nr 764 leży na szlaku komunikacyjnym północ – południe.
Budowa mostu w Połańcu jest inwestycją o znaczeniu ponadregionalnym łączącą
województwo świętokrzyskie z podkarpackim. Po zakończeniu prac inwestycja
będzie stanowić alternatywne połączenie dla dróg krajowych numer 9 i 73.
(Marcin Gabrek)