Borowa: Czas na oszczędzanie wody

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Z podobnym apelem o oszczędzanie wody zwróciła się gmina Gawłuszowice oraz gmina Mielec do mieszkańców w miejscowości : Rzędzianowice, Wola Mielecka, Podleszany, Książnice, Boża Wola i Goleszów.
(Tomasz Łępa)
Dla przykładu szacuje się, iż jedna rodzina zużywa około 10 m3 wody. Były momenty, kiedy podczas ostatnich upalnych dni, jedno tylko gospodarstwo zużyło blisko 160 m3 wody – mówi Stanisław Wojtusiak:

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem poboru wody z gminnego wodociągu, przekraczającym możliwości techniczne stacji uzdatniania wody w miejscowości Borowa, zarządzeniem wójta gminy wprowadzono bezwzględny, aż do odwołania, całodobowy zakaz podlewania trawników, ogródków przydomowych oraz wszelkich upraw rolnych – wodą pochodzącą z gminnej sieci wodociągowej. Mówi Stanisław Wojtusiak , kierownik gminnego zakładu gospodarki komunalnej w Borowej.