Bojanów: Poznają kraj przodków.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Drugi turnus dla dzieci polonijnych rozpocznie się 5 sierpnia. W kolejnej grupie goszczącej w Bojanowie będą dzieci z polskich rodzin z terenów Białorusi.
Wypoczynek dzieci polonijnych został dofinansowany przez środki przyznane przez polski Senat RP.
(Joanna Sarwa)
Goszczące w Bojanowie dzieci pochodzą z Żółkwi i z terenów Zaporoża, gdzie posługuje biskup Jan Sobiło, a gdzie wciąż trwają działania wojenne. Z Żółkwi przyjeżdżają pod opieką sióstr Dominikanek, które prowadzą tam polską szkołę.

Polskie dzieci ze wschodu spędzą wakacje na koloniach w Bojanowie dzięki sandomierskiej 'Caritas'.
Na letni wypoczynek przyjadą dzieci z polskich rodzin z Ukrainy i Białorusi.
Mówi dyrektor 'Caritas' diecezji sandomierskiej ks. Bogusław Pitucha: