Bojanów: Most już gotowy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

A nowy most jest obiektem szerszym i dłuższym od poprzednika. Został wyposażony w 7 metrową jezdnię, chodniki oraz balustrady i bariery. Rozbudowana została również droga na dojazdach do obiektu. Nowa przeprawa posiada najwyższą klasę nośności, co oznacza, że przystosowana jest do przenoszenia obciążenia do 50 ton. Wykonawcą inwestycji była firma Skanska.
(Marta Górecka)
Od tego piątku kierowcy będą mogli już bez przeszkód korzystać z drogi wojewódzkiej Bojanów – Jeżowe. Otwarty zostaje most przez Łęg w Bojanowie.
Właśnie zakończyła się budowa od podstaw tej przeprawy. Nowy most zastąpił stary, wysłużony i w złym stanie technicznym obiekt, na którym, ze względów bezpieczeństwa, od 2013 roku obowiązywało ograniczenie nośności i skrajni poziomej. Dodatkowo, z uwagi na pogarszający się stan techniczny mostu, w roku ubiegłym zamontowane zostały urządzenia bramowe ograniczające skrajnię pionową zarówno na obiekcie jak i z obu stron na dojazdach do niego. W końcu przeprawę zamknięto, stary most rozebrano i w to miejsce w ciągu 6 miesięcy wybudowano nowy obiekt.
Zastępca dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie Kazimierz Surmacz przyznał, że nie byłaby możliwa tak szybka realizacja, gdyby nie przychylność władz powiatu i władz gminy Bojanów, która nie tylko zgodziła się na zamknięcie drogi co zmniejszyło koszty inwestycji, ale też pomogła w załatwianiu formalności