Bogoria: Pamięci 'Kruka'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Symboliczny grób Antoniego Wiktorowskiego znajduje się na sandomierskim Cmentarzu Katedralnym.
(Marcin Gabrek)
Na podstawie zachowanych dokumentów nie da się ustalić miejsca jego pochówku

W siedemdziesiątą rocznicę aresztowania ppłk Antoniego Wiktorowskiego 'Kruka' w Bogorii odbyła się uroczystość upamiętniająca postać komendanta Obwodu AK Sandomierz w 1944 roku, a w czasie Akcji 'Burza” dowódcy 2 Pułku Piechoty Legionów.
Wyniki swoich badań przedstawił dr Marek Jedynak z kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Według jego ustaleń Wiktorowski po aresztowaniu 1 kwietnia 1945 roku więziony był m.in. w Kielcach i na warszawskim Mokotowie. Postawiono mu zarzut współpracy z Niemcami. Według tych ustaleń zmarł w więzieniu, 7 czerwca.